Củ ngưu bàng tươi

150,000

Củ ngưu bàng tươi giá tốt nhất

Củ ngưu bàng Việt Nam trồng bởi:

HỢP TÁC XÃ CUNG ỨNG VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN SẠCH THÀNH VINH

Bộ phận kinh doanh phân phối và xuất khẩu
Nguyễn Hải Phong
Mobile: 0966 274 107 – 098 404 8892
Mail: nguubangvietnam@gmail.com
Website: www.nguubang.org

Mua ngay Đọc tiếp